Electropompele submersibile tip PSV, compatibile cu pompele HEBE, se utilizează la:
  • alimentări cu apă potabilă sau industrială
  • coborârea nivelului apelor freatice în construcţii şi exploatări miniere;
  • ridicarea presiunii apei în instalaţiile de alimentare a clădirilor
  • irigaţii şi desecări;
Electropompele submersibile tip PSV realizează :
  • debite 5-90 m3/h
  • înălţimi de pompare 10-160 m
  • diametru de refulare 50; 65; 80 mm
  • temperatura apei vehiculate: max. 25C
  • conţinutul de nisip şi alte impurităţi: max. 25g/m3
  • presiune de calcul 16 bar (PSV50;65), 25 bar (PSV 80)
Pompele PSV vehiculează lichide curate , având temperaturi până la 25C, duritatea apei cca. 20 d, conţinut maxim de nisip şi alte impurităţi 25g/m3 , pH=6 – 8.
Diametrul minim al puţurilor este de 200mm.
PSV 50xn (n=2 – 10 etaje) ; PSV 80xn (n=2 – 8 etaje)
P = 4 – 30 kW Q = 2 – 90 m3/h
H = 160 – 15 m n=3000rot/min
În situaţiile în care apa pompată nu este potabilă, pentru evaluarea agresivităţii apei asupra fontei, materialul de execuţie standard din care se execută pompele submersibile, este necesară cunoaşterea următoarelor elemente:
  • pH-ul; – duritatea (°d ); – Mn ( mg/l );
  • CO2 liber ( mg/l ); – O2 liber ( mg/l ); – SiO2 ( mg/l ).
  • CaO ( mg/l ); – Cl ( mg/l );
  • MgO ( mg/l ); – Fe ( mg/l );
Duritatea apei este dată de cantitatea de săruri pe care aceasta le conţine.
Produsele sunt destinate să funcţioneze în medii fără praf excesiv şi temperaturi cuprinse între + 4…+20°C.
La comandă, pompele vor fi executate şi livrate să funcţioneze şi în alte condiţii climatice.